Vřetenová čerpadla

 

pcmpompec.com
www.pcmpompes.com

Francouzská firma PCM se řadí mezi největší světové výrobce čerpadel. Byla založena před 70. lety vynálezcem vřetenového čerpadla, panem Rene Moineau. Firma vyrábí široký sortiment čerpadel pro všechna průmyslová odvětví, zejména pro potravinářský průmysl, ČOV, chemický průmysl a těžbu ropy.

 

 

Princip:

princip

Princip vřetenového čerpadla vynalezl na začátku třicátých let francouzský technik RENE MOINEAU, zakladatel PCM. Tento princip je již dobře ověřený a jeho možnost aplikací není omezena. PCM nabízí široký výběr vřetenových čerpadel pro dopravu viskózních, abrazivních a nestejnorodých kapalin citlivých na smykové tření a pěnění. MOINEAU čerpadlo se skládá ze šroubovitého kovového rotoru, který se otáčí uvnitř pružného šroubovitého statoru. Rotor je z tvrzené oceli přesně opracované ke statoru, který je vyroben z otěru odolného vstřikováním profilovaného elastomeru. Geometrie a rozměry těchto částí jsou navrženy tak, aby rotor vložený do statoru vytvořil řetěz vytěsněných komor (nebo dutin). Komory axiálně postupující od sání k výtlaku čerpadla dopravují kapalinu

 

 

Výhody vyplývající z principu MOINEAU:

 

 • vysoká sací schopnost - díky optimalizované těsnosti mezi rotorem a statorem mají PCM MOINEAU čerpadla vysokou sací schopnost
 • samonasávací
 • konstantní průtok bez pulzací
 • objemově přesný průtok přímo úměrný rychlosti otáčení a nezávislý na tlaku. Přesné dávkování různých kapalin je možné díky různým počtům stupňů
 • vysoká účinnost
 • výborná tlaková stabilita
 • snadná manipulace s viskózními a abrazivními kapalinami
 • schopnost dopravovat vícefázové kapaliny PCM MOINEAU čerpadel dopravovat kapaliny s velkým obsahem vzduchu, par nebo plynů
 • zachování neporušenosti produktu
 • jednoduchá konstrukce - jediný rotační prvek (rotor) v elastomerovém statoru, pouze jedna hřídel vyžadující těsnění
 • možnost reverzního chodu

 

 

 

GBB Série

Speciálně navržena na dopravu odvodněných kalů na dlouhé vzdálenosti (i s přidáním vápna). GBB čerpadlo je připraveno pro všechny druhy odvodňovacích zařízení.
Výkon: do 35 m3/h
Výtlak: do 24 bar

 

 

IVA série

Navržena k dopravě obzvláště viskózních produktů do 1 millionu centipoises.
Výkon: do 300 m3/h
Výtlak: do 52 bar

 

 

H série

Speciálně navržena pro aplikace vyžadující striktní hygienu. Čerpadla H serie nabízejí různá technická řešení.
Výkon: do 40 m3/h
Výtlak: do 24 bar

 

 

F série

Kompaktní provedení pro použití zejména ve strojích nebo v systémech (OEM).
Výkon: do 3,400 L/h
Výtlak: do 10 bar

 

 

J série

Speciálně navržena pro vysokotlaké čištění průmyslových zařízení a tlakovým testům. Snadná doprava surové vody bez poškození.

Výkon: do 3 m3/h
Výtlak: do 60 bar

 

 

I série

Použití v celém průmyslu, velmi robustní a všestranná čerpadla.

Výkon: do 500 m3/h
Výtlak: do 200 bar