VAUGHAN míchací systém rotamix

Rotamix je jeden z nejefektivnějších způsobů míchání na světě. Použitím unikátního uspořádání trysek se vytváří tzv. zdvojená oblast oběhu (cirkulace). Rotamix System je recirkulační míchácí systém využívající na pevno umístěných trysek uvnitř nádrže a vně položeného Vaughan sekacího čerpadla. Systém Rotamix lze aplikovat v kruhových, obdélníkových a oválných nádržích a jímkách, a v jiných unikátních procesních konfiguracích, jako jsou vejčité digestoře, tunely CSO a čerpací stanice.

 

Sestavy rotamix

Rotamix nabízí sestavu trysek jako jednoduchý nebo dvojitý systém. Na dvojité trysky se vztahuje patent, který má firma přihlášena. Každá sestava je určena pro stálou instalaci bz dalšího seřizování nebo údržby. Na každou sestavu se vztahuje záruka 10-ti let. Válce trysek jsou vyrobeny z tvárné litiny o tloušťce jeden palec, čímž je zajištěna velká životnost zařízení a jeho odolnost proti korozi. Veškeré komponenty jsou vyložené sklem o tvrdosti 73 Rockwell C, pro odolnost proti otěru a pro snížení ztrát potrubních hlavic, poté jsou práškově obaleny tavně spojovanou epoxidovou pryskyřicí 3MTM ScotchkoteTM 134.

  Tryska s kónickým otvorem
z tvárné litiny
Sestava s dvojitou tryskou


 

Geometrie vs diagrami rychlostí různých typů nádrží

Kruhové nádrže

Diagramy rychlostí zobrazují odchylky v rychlosti jako smíchané barvy pevných částic. Diagramy rychlostí prokázaly, že trysky o malém průměru produkující vysokou rychlost poskytují úplnější směšování, než trysky o velkém průměru a nízké rychlosti za použití stejného množství energie. Vysoká rychlost umožňuje delší proudová pole, zatímco indukuje významně více unášené kapaliny. V teoretickém srovnání trysky o velkém průměru a nízké rychlosti by byly vyžadovány pro použití se standardními čerpadly bez ucpávání, při pokusu o zamezení ucpání otvorů
 

Obdélníkové nádrže

Obsah obdélníkových nádrží se za použití konvenčních systémů promíchává složitě. Pevné částice se nahromadí v rozích, kde jsou rychlosti promíchávání omezené. Obrázek 6 zobrazuje diagramy rychlostí v několika rovinách pro velkou obdélníkovou nádrž.

 
Vejčité vyhnívací nádrže

Analýza CFD prokazuje, že směšovací systém Rotamix může efektivně promíchávat dokonce i vejčité vyhnívací nádrže. Diagram vertikální rychlosti na Obrázku 7 zobrazuje směšovací rychlosti po celém průřezu a hloubce.

 


 

Proč zvolit systém ROTAMIX ?
 

 • Hlavní částí systému ROTAMIX je čerpadlo Vaughan s řezacím mechanismem. Mnoha lety ověřená technologie společnosti poskytuje dlouhodobou, spolehlivou a téměř bezúdržbovou funkčnost systému. Mechanismus který neustále řeže pevné částice, nejenže předchází ucpávání trysek, ale zvyšuje i kvalitu kalu. Snižováním velikosti pevných částic a zvýšením kontaktu s povrchem se zvyšuje účinnost vyhnívací nádrže.
 • Díly podléhající opotřebení jsou tepelně upravené na tvrdost 60+ Rockwell C, k prodloužení životnosti čerpadla. Vysoce odolná konstukce mechanického těsnění zajišťuje provoz bez průsaků. Konstrukce  s vytažením směrem dozadu uožňuje seřízení všech řezacích vůlí, bez nutnosti odpojení sacího nebo vypouštěcího potrubí.
 • Samonasávací čerpadla Vaughan 8" a 10" umožňují směšování  podúrovňových instalací nádrží až do 7000GPM.Kde lze využít systém ROTAMIX?
 

        Odpadní vody

Průmyslové použití

 • Vyrovnávací nádrže
 • Sekundárné vyhnívací nádrže
 • Směšování v anoxické zóně
 • Aerobní vyhnívací nádrže
 • Vejčité vyhnívací nádrže
 • Vtokové kanály
 • Tunely CSO
 • Akumulační nádrže CSO
 • Čerpací stanice

  Voda
 • Kamencový kal
 • Skladování vápenné kaše
 • Zemní skladovací nádrž


   
 • Suspenze jemných pevných
 • částic při těžbě
 • Dopravci septikového odpadu
 • Textilní odpad
 • Tekuté hnojivo
 • Černý louh na vlákninu a papír
 • Jímání odpadu z rafinérií