Těžební a zpracovatelský průmysl

Čerpadla pro těžební a zpracovatelský průmysl mají mnoho funkcí, jako jsou například: přenos kejdy, zahušťovadlo podtečení recirkulace, dávkování činidla, pěnová flotace, zpracování kyanidu a jiné. Mezi jejich funkce patří čerpání kalů, které obsahují různé prvky, jako jsou pyrit, měděný koncentrát, uran, nikl, kobalt, stříbro nebo i další.

Čerpadla čelí v tomto průmyslu obrovskému zatížení, velkým požadavkům na jejich činnost a musí odolávat těžkým podmínkám. Vybereme za Vás taková, co mají za sebou tradici ve formě kvality, účinnosti a spolehlivosti.