SODIMATE

Hygienizace kalů

sodimate
www.sodimate.com
Francouzská společnost SODIMATE, se sídlem v Paříži, byla založena v roce 1980. Zabývá se výrobou zařízení na skladování, dopravu a dávkování sypkých materiálů. Orientuje se hlavně na ČOV, úpravny vod, průmysl potravinářský, chemický a těžební. V oblasti manipulace se sypkými materiály dodává stacionární sila, zařízení na likvidaci kalů, zařízení na mechanickou dopravu a dávkování.

 

Firma ROLIOL nabízí dodávku a montáž kompletní linky pro tuto hygienizaci, která je tvořena komponenty tuzemské i francouzské výroby.

Jednou z velmi vhodných metod hygienizace kalu je úprava práškovým vápnem (CaO). Hygienizace kalu vápnem je vhodná hlavně tam, kde je počítáno s následnou hygienizací anaerobně zpracovaného kalu. Pro vhodnou a účinnou hygienizaci se předpokládá dávka vápna CaO 15% na sušinu kalu. Pro zdárnou realizaci této hygienizace musí být dodrženo spolehlivé a bezpečné zásobování vápna, jeho přesné dávkování, doprava a homogenní smíchání s odvodněným kalem.

Linka na hygienizaci kalu vápnem je tvořena těmito komponenty:

  • zásobní silo vápna v polyesterovém provedení s příslušenstvím
  • vyprazdňovací zařízení
  • dávkovací a dopravní systém, řešen vždy individuálně s ohledem na konkrétní případ
  • zařízení na směšování odvodněného kalu s vápnem
  • dopravní systém odvodněného kalu
  • dopravní systém zavápněného kalu

 

SMĚŠOVAČ TYP MBV

Dynamický směšovač je navržen pro stabilizaci kalů hydroxidem vápenatým nebo nehašeným vápnem. Jeho konstrukce umožňuje snadnou vestavbu jak do stávajících, tak do nových instalací. Materiál: těleso z nerezové oceli, rotory z uhlíkové, abrazi odolné oceli.

Princip zařízení:

Dvě proti sobě rotující hřídele, s protínajícími se stupni kombinující nastavitelné lopatky s průběžnou spirálou, zlepšují kvalitu směšování v závislosti na postupu kalu v tělese směšovače. Tvar lopatek a profil spirály může být jednoduchý, s hladkým nebo zubatým provedením v závislosti na charakterech kalu. Úprava hotového produktu na granule usnadňuje aplikaci do půdy v zemědělské výrobě.