SODIMATE

Manipulace se sypkými materiály

 


www.sodimate.com

Francouzská společnost SODIMATE, se sídlem v Paříži, byla založena v roce 1980. Zabývá se výrobou zařízení na skladování, dopravu a dávkování sypkých materiálů. Orientuje se hlavně na ČOV, úpravny vod, průmysl potravinářský, chemický a těžební. V oblasti manipulace se sypkými materiály dodává stacionární sila, zařízení na likvidaci kalů, zařízení na mechanickou dopravu a dávkování.

 

BIG BAG

 

Toto zařízení se skládá ze dvou hlavních částí s rozdílným použitím: Systém pro vyprazdňování "big bagu" nastavitelný pro kontejner a zajišťující dokonalé vyprázdnění bez hutnění produktu. Zamezovač přemostění – dávkovač typu ZFP/DM který zajišťuje plynulý posun produktu ve vyrovnávací násypce a objemové dávkování.

 

Princip zařízení:

 

Big bag může být instalován pomocí zvedacího vozíku či kladky. Kontejner je položen na vibrující desce a je řízený nivelizační sondou umístěnou ve vyrovnávací násypce. Vibrace se spustí pouze v případě, že je nedostatek produktu pro zamezení hutnění produktu.

 

Po vyprázdnění big bagu je obal zásobníku automaticky stáhnut, což vede k přirozenému posunu produktu a totálnímu vyprázdnění zásobníku. Vyrovnávací násypka udržuje neustále plynulý přísun materiálu do dávkovací jednotky. Zamezovač přemostění zajišťuje posun produktu ve vyrovnávací násypce a dávkovací jednotce. Dávkovací dopravník může být dle potřeby flexibilní či pevný.

 

 

 

 

Rozrušovač klenby & dávkovač ZFP 500

 

ZFP/DM model je zařízení pro mechanické vyprazdňování volně ložených práškových hmot a jejich následné dávkování. Toto zařízení může být instalováno pod jakoukoliv násypku. Skladovací kapacita může být od 50 litrů až do 5m3. Dávkované množství od několika l/h až po 15m3/h v závislosti na produktu.

 

Konstrukce poskytuje mnoho možností:

 

  • materiál (měkká ocel, nerezová ocel, PEHD)
  • fixní nebo variabilní průtok
  • jednoduché nebo zdvojené dávkovací dopravníky, pevné nebo flexibilní
  • různé výstupní průměry (350, 500, 800, 1000, 1250 mm)
  • různé příslušenství (víko, mříže, podpěry, spínače, kontrolní otvor, atd.)

 

Princip zařízení:

 

Model ZFP/DM sestává ze středového náboje osazeného samoregulačními flexibilními planžetami. Při dávkování tato sestava kontinuálně rotuje. Rozpětí planžet se mění v závislosti na odporu produktu kladeném na ně. Tento odpor způsobuje, že se planžety ohýbají. Toto zajišťuje konstantní tok do dávkovacího dopravníku.

 

Kompletní zaplnění trubky dopravníku zajišťuje plynulý a přesný posun produktu pomocí spirální rotace.
Může dopravovat produkty do vzdálenosti od 1 do 8m, podle tvaru elevace, posunu a vlastností produktů.

 

 

 

 

DDS 400 UK

 

DDS 400 je zařízení pro mechanické vyprazdňování práškových hmot ze sila a jejich následné dávkování. Toto zařízení může být instalováno pod jakýmkoliv typem sila s 60° stálým úhlem kónického vyústění. Skladovací kapacita může být přes 300m3. Zpracovává od několika l/h až po 15m3, dle materiálu.

 

Různá provedení umožňují široké využití:

 

  • vyráběné z ocelových plechů – měkká, či nerez ocel
  • konstantní nebo variabilní výstup
  • jednoduché či zdvojené dávkovací dopravníky – pevné nebo flexibilní
  • fixační příruby dle standardu PN10 (DN 200, DN 250, DN 300)

 

Princip zařízení:

 

Hlavní částí zařízení DDS 400 je vrchní vyprazdňovací turbína. Je složena z vertikální hřídele, na které jsou stupňovitě uložené náboje s flexibilními planžetami. Rotační pohyb této hřídele uvnitř kónusu sila je udáván elektromotorem. V případě, že se produkt posunuje plynule, jsou planžety stočeny okolo osy. V případě špatného posunu produktu se rozvinou a napomohou jeho posunu.

 

Tím je zajištěn plynulý a stálý přísun produktu do dávkovacího dopravníku. Jakmile je trubka dopravníku plná produktu, je pomocí spirální rotace zajištěn jeho plynulý a přesný transport. Může dopravovat produkty do vzdálenosti od 1 do 8m, podle tvaru elevace, posunu a vlastností produktů.