Peristaltická čerpadla VANTON

Princip

 

Automatické dávkování, přímo úměrné na změně otáček čerpadla. Čerpadla FLEX-I-LINER s regulací otáček nabízí schopnost automatického dávkování se spolehlivou přesností. Senzor ponořený v médiu kontinuálně snímá hodnoty pH, měrné elektrické vodivosti nebo další veličiny do kontrolního zařízení, které reguluje otáčky motoru a tím intenzitu dávkování. Jednoduchost konstrukce snižuje náklady, údržbu, prostoje a složitost spojenou s dávkováním a měřením. Plastové čerpadlo s pneumatickým pohonem pro čerpání těkavých kapalin a plynů. Pro čerpání těkavých chemikálií a plynů, kde bezpečnostní předpisy zakazují použití elektrické energie nebo na odloučených pracovištích, kde není k dispozici elektrická energie, mohou být čerpadla FLEX-I-LINER dodávána s lopatkovými pneumatickými motory, které dosahují 2000 otáček za minutu při 620 kPa. Tyto motory mohou být dodávány v modelech s otáčením ve směru hodinových ručiček nebo i s reverzním chodem pro možnost změny směru průtoku. Kontrola pohonu pneumatického motoru poskytuje vhodné prostředky pro proměnlivou regulaci průtoku v hodnotách ± 5 procent.

 

 

 

 

Rotační čerpadla peristaltického typu FLEX-I-LINER

Čerpadla pro čerpání kyselin, žíravin, rozpouštědel, solí, chloridů a ultračistých chemikálií – dokonce i viskózních kapalin do 1300 cts a suspenzí obsahujících měkké pevné částice a abraziva. Jsou vhodná pro čistá a těkavá média a také pro vakuové podmínky nebo pro přenos plynu. Šetrné čerpání umožňuje dopravu latexových emulzí a jiných, na střih citlivých médií. Tato bezucpávková samonasávací čerpadla pracují v kterémkoliv směru otáčení, na sucho nebo s kapalinou v jakékoliv poloze. Výjimečná konstrukce eliminuje hřídelové těsnění, ucpávky a jiné potenciální zdroje netěsností. Pouhé dvě nekovové součásti jsou ve styku s médiem – masivní blok tělesa a odolná elastomerová pružná vložka. Snadná údržba bez nutnosti použití speciálních nástrojů. Průtok od 1,26 l/m do 9m3/hod. při tlacích do 310 kPa při teplotních rozmezích do 121 °C.

 

FLEX-I-LINER

Na obrázku v přenosném provedení s přímo spojeným elektromotorem. Čerpání je prováděno rotorem namontovaným na výstředníkovém hřídeli rotujícím v pružné vložce. Vytěsnění media mezi vnější plochou vložky a vnitřní stěnou tělesa čerpadla vytváří výtlačný účinek.

 

 

 

 

Bloky tělesa

Bloky jsou dostupné z materiálu Polypropylen, UHMW Polyethylen a teflon. Pružné vložky mohou být dodány z přírodního kaučuku, Neoprenu, Buny N, Hypalonu, Vitonu a Nordelu.

 

XB & CC modely jsou navrženy pro laboratorní, průmyslová a OEM použití.

FLEX-I-LINER čerpadla jsou k dispozici v provedení s přímo spojeným elektromotorem nebo se základovou patkou s elektrickým nebo benzinovým motorem. Taktéž je k dispozici vzduchový pohon pro požadavky čerpání těkavých kapalin. Pro dávkování s přesností  ± 5 procent lze použít motor s regulací otáček. Modely mohou být přenosné, namontované na základové desce, nebo namontované na mobilním zařízení.

 

 

Automatické dávkování, přímo úměrné na změně otáček čerpadla.

Čerpadla FLEX-I-LINER s regulací otáček nabízí schopnost automatického dávkování se spolehlivou přesností. Senzor ponořený v médiu kontinuálně snímá hodnoty pH, měrné elektrické vodivosti nebo další veličiny do kontrolního zařízení, které reguluje otáčky motoru a tím intenzitu dávkování. Jednoduchost konstrukce snižuje náklady, údržbu, prostoje a složitost spojenou s dávkováním a měřením.

 

 

Bezucpávkové dávkovací čerpadlo v hygienickém provedení s plamenem leštěným tělesem.

S žádnými vnitřními trhlinami, mrtvými místy, závity, ucpávkami nebo ložisky je toto FLEX-I-LINER samonasávací čerpadlo předurčeno pro hygienické dávkování farmaceutických, potravinářských nebo jiných výrobků náchylných ke kontaminaci. Blok tělesa na vyobrazené jednotce je z lisovaného UHMW polyetylenu s plamenem leštěnými vnitřními plochami a rotačně svařovanými nasávacími a výtlačnými fitinky. Masivní pružná vložka z potravinářských elastomerů. Kov není nikdy v kontaktu s čerpaným médiem.

 

 

Sudové samonasávací čerpadlo může pracovat na sucho a snižuje požadavky na údržbu.

Pro svou samonasávací schopnost a možnost dlouhodobého chodu nasucho je FLEX-I-LINER čerpadlo velmi vhodné pro vyprazdňování sudů. Pracuje rovněž při nízkých otáčkách – 1500 oproti 5000 otáčkám za minutu u typických sudových čerpadel – a poskytuje vyšší bezpečnost a komfort v různorodých situacích. Kompaktní rozměry s integrovaným madlem umožňují instalaci na víku sudu bez nebezpečných výčnělků nebo díky své dostatečné sací schopnosti může být čerpadlo instalováno na podlaze nebo na pojízdné plošině.

 

 

Plastové čerpadlo s pneumatickým pohonem pro čerpání těkavých kapalin a plynů.

Pro čerpání těkavých chemikálií a plynů, kde bezpečnostní předpisy zakazují použití elektrické energie nebo na odloučených pracovištích, kde není k dispozici elektrická energie, mohou být čerpadla FLEX-I-LINER dodávána s lopatkovými pneumatickými motory, které dosahují 2000 otáček za minutu při 620 kPa. Tyto motory mohou být dodávány v modelech s otáčením ve směru hodinových ručiček nebo i s reverzním chodem pro možnost změny směru průtoku. Kontrola pohonu pneumatického motoru poskytuje vhodné prostředky pro proměnlivou regulaci průtoku v hodnotách ± 5 procent.

 

 

Dvojitá konfigurace se vyznačuje zvýšeným výkonem s plynulým provozem.

„Dvojitá“ FLEX-I-LINER čerpadla poskytují o 70 procent vyšší průtok než „jednoduchá“ konfigurace, přičemž minimalizuje vibrace při vyšších tlacích. Jeden pohon pohání dvě protilehlé výstředníkové hřídele, které jsou pootočené proti sobě o 1800 pro minimalizaci pulsace čerpání vyprodukované během kavitace média. Sběrné potrubí poskytuje běžné sací a výtlačné přípojky. Dvojité systémy jsou k dispozici ze stejných termoplastových a elastomerových materiálů jako jednostupňové jednotky.