PCM


www.pcmpompes.com

Francouzská firma PCM se řadí mezi největší světové výrobce čerpadel. Byla založena před 70. lety vynálezcem vřetenového čerpadla panem Rene Moineau. Firma vyrábí široký sortiment čerpadel pro všechna průmyslová odvětví, zejména pro potravinářský průmysl, ČOV, chemický průmysl a těžbu ropy.

 

Výhody

  • Objemová přesnost
  • Průtok přímo úměrný rychlosti otáčení
  • Přesné dávkování náročných kapalin
  • Možnost reverzace chodu
  • Zachování neporušenosti produktu (pohyb v čerpadle je uskutečňován bez míchání nebo šlehání kapaliny)
  • Snadné a rychlé čištění
  • Vhodné pro CIP / CIP
  • Všestrannost
  • Kompaktní rozměry

 

Ekolobe čerpadla od firmy PCM jsou navržena pro snadnou a rychlou údržbu výměna ucpávky je ze předu čerpadla bez nutnosti odpojení od potrubí.