Měšovač

ÚVOD

Dynamický směšovač je navržen pro stabilizaci kalů hydroxidem vápenatým, nebo nehašeným vápnem. Jeho konstrukce umožňuje snadnou vestavbu jak do stávajících, tak do nových istalací.
Materiál: Těleso z nerezové oceli - rotory z uhlíkové , abrazi odolné oceli.

 

PRINCIP

Dvě proti sobě rotující hřídele s protínajícími se stupni kombinující nastavitelné lopatky s průběžnou spirálou zlepšují kvalitu směšování v závislosti na postupu kalu v tělese směšovače. Tvar lopatek a porfil spirály může být jednoduchý, s hladkým nebo zubatým provedením v závislosti na charakterech kalu. Úprava hotového produktu na granule usnadňuje aplikaci do půdy v zemědělské výrobě.

 

VÝHODY

  • Homogenní směs
  • Pomalé otáčky: dokonalé promísení
  • Nastavitelné lopatky v závislosti na druhu kalu
  • Granulovaný koncový produkt
  • Tichý provoz bez úniků exhalací