Drtiče a filtrační systémy FRANKLIN MILLER

Drtiče Franklin Miller

Drtiče firmy Franklin Miller jsou navrženy tak, aby přeměňovaly pevné látky na homogenní, jemné částice, které mohou být snadno zpracovatelné čerpadly, lisy s pásovými filtry, digestořemi a dalšími zařízeními ke zpracování. Snižují a eliminují zdrsňování rotoru, propíchnutí filtračních pásů a předčasné opotřebování bubnu. Filtry a systémy filtrace účinným způsobem oddělují, upravují a odstraňují pevné látky z tekutin. Tyto jednotky hrají důležitou roli při úpravě odpadní vody, přijímání septických látek, průmyslovém procesu a zpracování odpadu, drti, papíru, zemědělských prostředků a potravin.

 

S produkty společnost Franklin Miller si vybíráte ze široké nabídky inovačních procesorů konstruovaných na základě 80leté tradice. Nehledě na požadavky dané aplikace, jde o procesor FMI, který je připraven eliminovat vaše provozní problémy.

 

Od konstrukce prvního řadového rozmělňovače odpadů je Franklin Miller Inc. v čele inovačních společností se silným strojírenským zaměřením. S více než 30letými průmyslovými zkušenostmi je náš technický personál schopen vám poradit ohledně návrhu a aplikace zařízení. Každý procesor je zkonstruován dle nejvyšších standardů co se kvality a spolehlivosti týká a je zapotřebí jen malé údržby.

 

Jednohřídelové drtičeSuper Shredder – Vysokoprůtokový řadový dezintegrátor

Řadový dezintegrátor Super Shredder rozmělňuje pevné odpadní látky na jemné části, přičemž je pro průtok téměř neviditelný. Tato jednotka používá provozně bezpečný mechanismus s nízkou rychlostí a vysokým točivým momentem, který v kanalizačních a kalových potrubích zajišťuje účinný provoz a dlouhou životnost.
 

Výrobek Super Shredder byl speciálně navržen tak, aby disponoval vysokou výkonností, dlouhou životností a aby jeho údržba byla co nejjednodušší. Díky svému jedinečnému provedení, coby otevřený kulový řezač, může pracovat s vyššími průtoky než jiné řadové drtiče. Řezné prvky tohoto výrobku jsou vyrobeny z pancéřované nerezavějící oceli s povrchovou tvrdostí více než Rc60.
 

Protože jednotka disponuje pouze dvěma řeznými prvky, tak nemůže být její údržba jednodušší.
 

Modely jsou k dispozici pro velikosti potrubí od 4" (100 mm) po 24" (600 mm) a pracují až do výkonnosti 5 500 gpm (350 l/s).


 Dimminutor – Kanálový dezintegrátor s turbo designem

Výrobek Turbo-Dimminutor nabízí efektivní rozmělňování pevných látek v odpadní vodě, v průchozích kanálech a vodních jímkách. Tato výkonná jednotka přeměňuje plasty, dřevo, hadry, předměty k jednomu použití a další pevné látky na jemné části, které zařízení umístěné po proudu toku snadno zpracuje. Robustní konstrukce, bezpečný provoz a zjednodušená údržba jednotky Dimminutor tomuto výrobku vysloužily dobrou pověst mezi operátory a techniky na celém světě.
 

Nepřetržitá rotace točivého momentu
 

Jednotka DIMMINUTOR využívá hladké, neustále rotující provedení s vysokým točivým momentem, jež je vždy dle žádosti k dispozici. Při těsném proplétání tří obousměrných kotoučových řezačů se stacionárními řezači jsou pevné látky jemným způsobem přeměňovány na části dostatečně malé na to, aby prošly kalibračním filtrem. Výrobek DIMMINUTOR je navržen pro volný tok i během vratných cyklů. Jedinečný design přístroje DIMMINUTOR nepoužívá pod řezacími jednotkami v blízkosti dna kanálu s hrubými zrny žádná těsnění nebo ložiska.


 

 

 

Dvouhřídelové drtičeTaskmaster TM8500 – Agresivní dvouhřídelový drtič

Řada TASKMASTER TM8500 disponuje schopnostmi účinného zdrobňování, snadnou údržbou a výjimečnou životností. Výrobek TASKMASTER přeměňuje dřevo, hadry, papír, odpad, nečistoty, tampony, lepenky, plasty, tkaniny a další odpadní předměty na jemné části umožňující další zpracování nebo likvidaci. Výrobek TASKMASTER TM8500 se svoji účinností a technologií řezačových kazet představuje výrazně lepší nabídku oproti svým konkurenčním zařízením.
 

Jednotka TASKMASTER chrání výrobní zařízení odtokové vody a zajišťuje hladký chod systému. Tyto všestranné jednotky jsou používány pro čištění odpadních vod, kalu, čerpací stanice, sociální zařízení nebo zařízení k úložišti odpadů, odpady veřejných institucí a pro aplikace k přeměňování objemových pevných látek. Výrobek TASKMASTER, instalovaný v řadě, významným způsobem snižuje prostoj čerpadla, koncentraci a brzkou závadu prostředků filtračního lisu. Taskmaster Rover – Kanálový drtič s jednotným výkonem

Výrobek TASKMASTER ROVER přeměňuje nepoddajné pevné látky vlečené za sebou pomocí dvouhřídelového drtiče a pokročilé technologie filtrového čištění. Tato jednotka zajišťuje účinné rozmělňování odpadních pevných látek, bezpečný provoz, nízkou tlakovou ztrátu a má neuvěřitelně vysokou schopnost pracovat ve vysokém proudu.
 

Dvouhřídelový drtič TASKMASTER ROVER se přibližuje do těsné blízkosti vnitřní části obloukového filtru z nerezové oceli. Drtič pevné látky zachycené na filtru odstraní a poté jsou agresivním způsobem rozmělněny dvěmi vrstvami protiběžných proplétajících se řezačů. Odloučené pevné látky buď procházejí filtrem, nebo jsou automaticky drtičem cyklovány zpět k dalšímu rozmělnění. Toto provedení zajišťuje jedinečné řízení výkonnosti, čímž je dosaženo plně zpracovaného homogenního proudu tekutin. U této jednotky neexistují žádné kouty, štěrbiny, náhlé změny nebo blokování, které by vstupovaly do proudu a rušily jej. Tím, že má tento výrobek velký otevřený prostor, tak je pro proud tekutin prakticky neviditelný. ROVER pracuje s rychlostí toku v neuvěřitelné hodnotě 54 mgd (7 450m3/hod). Taskmaster Titan - Jedinečný kanálový drtič u velkých toků

Dvouhřídelový drtič TASKMASTER TITAN představuje průlom v designu, který je jednoduchý a inovační zároveň. Tato jednotka zajišťuje efektivní rozmělňování pevných látek u velkých toků, nízkou tlakovou ztrátu a představuje obrovsky zvýšenou účinnost – to vše s jedinečnou jednoduchostí, jež prodlužuje životnost výrobku.
 

Jednotka TITAN využívá dvou protiběžných hřídelí. Avšak na rozdíl od předcházejících dvouhřídelových drtičů se jedna část řezačů proplétá s druhou, jež má mnohem větší rozměry. Výsledek je pozoruhodný. Tato jednotka disponuje velkou schopností zpracovávat tekutiny, která je trojnásobná ve srovnání s běžnými dvouhřídelovými drtiči pro velký průtok. Pevné látky jsou do řezačů přiváděny efektivněji. S rozšířenými řezacími povrchy jednotky TITAN se zvyšuje životnost řezačů a síla jednotky.
 

Výrobek TASKMASTER TITAN zajišťuje nepřekonatelnou úroveň rozmělňování pevných látek, jako jsou např. tenisky, dřevo, hadry, papír, tampony a láhve a zároveň umožňuje, aby byl tok plynulý s minimální tlakovou ztrátou. Tato jednotka může být také nakonfigurována jakožto výkonný horizontální trhací stroj pevných odpadů. Taskmaster TM1600 – Trhací stroje těžkých pevných látek

TASKMASTER model TM1600 je výkonný pracovní kůň, jenž je schopen trhat těžké pevné látky v gravitačních i kapalinových systémech. Výrobek TASKMASTER TM1600 může být nainstalován buď horizontálně – se stojanem, výsypkou nebo přírubou či vertikálně pro kanálové nebo potrubní aplikace. Tyto jednotky byly ověřeny v provozu a byly vyhodnoceny jako bezkonkurenční co se spolehlivosti a výkonnosti týče.

Standardní aplikace zahrnují gravitační a dopravníkové odpadní filtry, kanálové surové splašky, odpadní vody nápravných institucí, dokumentaci, odmítnutí a navrácení produktu, kusy oděvu, filtry, balící materiály, plasty, rotaci, elektronické komponenty a odpadní materiály. Velký počet konfigurací řezačů je schopen zajistit splnění různých aplikačních požadavků.

Do odolné konstrukce jednotky TM1600 patří následující: 2-3/4" zpevněné šestihranné hřídelové vedení, hřídelová ochrana mechanickým těsněním, čistící hřebeny, elektrické, kapalinové a ponorné motory do 20 HP, přímý řadový nebo speciální prostorově úsporný pravoúhlý pohon ozubenými koly. Dostupné vstupní velikosti se pohybují od 16" x 20" (400 mm x 500 mm) do 16" x 56" (400 mm x 1 371 mm). 

 

 

Filtrační zařízení a systémySpiralift SL – Drcení, filtrace, umývání, přeprava a odvodnění

Výrobek SPIRALIFT SL zajišťuje filtraci, umývání, přepravu a zhutnění pevných látek z odpadních vod. To vše v jednom snadno instalovaném integračním systému. Jednotka SL je dodávána spolu s účinným bezhřídelovým spirálovým filtrem, výkonným drtičem TASKMASTER a řídícím systémem. Tento systém disponuje jedinečnou výhodou v podobě kombinace drtící a filtrační technologie. SPIRALIFT SL produkuje vyčištěný, zhutněný a jemně rozmělněný výtok, jenž je ideální k likvidaci na skládku odpadů, přičemž v průtoku ponechává důležité organické látky.
 

Výrobek TASKMASTER především rozmělňuje pevné látky na malé částice, uvolňuje biologický materiál a zvyšuje povrchovou plochu. Jakmile pevné látky opustí drtič, rozmělněné částice podléhají turbulentnímu čištění kanálového průtoku. Částice jsou poté zachyceny na jemný filtrační koš. Spirálová jednotka je zapnuta na časovaném cyklu nebo poté, co protisměrný tok dosáhne dobře dané úrovně.
 

Kartáče bezhřídelové spirály jednotky odstraňují z filtru pevné látky. Jsou poté umývány postřikem a přesunuty k bezhřídelové spirále.
 

Nakonec se pevné látky dostanou do odvodňovací zóny, kde jsou vypuštěny. Vyčištěný a homogenní produkt je uložen do koše, tašky nebo pomocného dopravníku.

 Spiralift SR – Přijímací stanice septických látek

Přijímací stanice septických látek SPIRALIFT využívají osvědčenou technologii bezhřídelové spirály za účelem účinné filtrace a oddělování surových septických látek nebo odpadních vod a umožňují čisté a účinné vykládání van se septickými látkami. Předem konstruované zapouzdřené systémy se vyznačují bezpečným provozem, nízkými provozními náklady a snadnou instalací, k níž je zapotřebí minimum osob. Tři modely zajišťují jednu až čtyři fáze zpracování tak, aby splňovaly různé aplikační požadavky.
 

Vany se septickými látkami se k systémovému přívodu připojují prostřednictvím pohodlného a rychlého propojení. Poté, co operátor nastaví řídící systém do polohy ON (zapnuto), tak se automaticky otevře přívodní ventil a dojde k aktivaci drtiče TASKMASTER (je-li součástí dodávky). Když septické látky na základě gravitace protékají do systému, tak se pevné látky zachytí na děrovaném filtru, kde jsou umyty. Po nárůstu průtoku na současnou úroveň bude automaticky zapnut spirálový filtr. Jednotka pak pevné látky přepraví a odvodní a látky jsou následně přesunuty do nádoby.

 Spiralift SG – Otočné automatické oddělovače kameniva

SPIRALIFT Model SG využívá technologii bezhřídelové spirály, která zajišťuje účinné oddělování odpadních kalů a vlhkých smíšenin. Tyto jednotky jsou neocenitelné pro odstraňování kameniva a oddělování písku, kůry a kovů.
 

Tekutiny jsou přiváděny po skupinách do třídící nádrže jednotky prostřednictvím vstupní příruby. Jakmile se pevné látky uloží na dno nádrže, tak dojde k aktivaci výkonné skloněné bezhřídelové spirály. Spirála se pomalu otáčí a přepravuje usazené pevné látky dopravním korýtkem. Speciální sprchový proud poté smývá organické látky z kameniva. Kamenivo pokračuje korýtkem a je vyvedeno odváděcím otvorem v blízkosti vrchní části korýtka. Zpracované tekutiny jsou z třídící nádrže odvedeny pomocí přírubového vývodu jednotky. Konstrukce krytu jednotky a nádrže je buď z nerezavějící oceli nebo uhlíku. Spodní odvodňovací ventil slouží k vyprazdňování jednotky. Za účelem splnění požadavků pro různou kapacitu jsou k dispozici tři jednotkové velikosti.
 

Speciální řídící systém namontovaný na zdi umožňuje manuální a automatickou obsluhu. Řízení zahrnuje časovač ke spuštění cyklu a elektromagnetické řízení systému umývání a automatické snímání zablokování.

 Auto-Rake – Kanálový samočistič roštu

Výrobek Auto-Rake, jenž byl konstruován pro účely minimální údržby, a to i v nepřátelských prostředích, využívá nejnovější technologii s předním vyčištěným roštem k odstranění pevných látek z kanálů s tekutinami.
 

Koordinací pohybu posuvného ukloněného válce a výkyvného ramene AUTO-RAKE vytváří hladký a otočný sklápěcí pohyb. Na rozdíl od ostatních provedení roštů Auto-Rack nepoužívá žádné stojany, řetězy nebo dráhy, které by korodovaly nebo se opotřebovaly či u nich byla přerušena jejich souosost. Místo toho je celý hnací mechanismus uzavřen v hermetickém krytu.
 

Jedinečný uzavřený pohon AUTO-RAKE dělá z tohoto výrobku nejlepší volbu v podmínkách, kde lze očekávat nepříznivé počasí a náročné provozní podmínky. Jednotka může být rovněž nakonfigurována pro zcela ponořený provoz.
 

Výrobek AUTO-RAKE může zpracovávat průtok až do hodnoty 50 mgd. Je jednoduše instalovaný do nových nebo stávajících kanálů o maximální šířce 50". Jednotky jsou dodávány společně s jedním nebo dvěma úspornými teleskopickými šikmými válci.
 

Přístroj AUTO-RAKE může být dodán spolu s pomocnými zvedacími přepravníky, odvodňovacím zařízením, drtičem s těsnícím filtrem nebo filtrem Taskmaster, takže je schopen splnit veškeré požadavky. Jednotky jsou k dispozici s elektrickými nebo hydraulickými pohony.