Chemie a petrochemie

Chemický průmysl a petrochemie zahrnují všechny procesy potřebné k vytvoření a produkci takových látek, které jsou důležité pro náš blahobyt. Výrobky, které Vám v rámci našeho oboru nabízíme, jsou používány pro přenos, míchání a dávkování různých látek i chemikálií. Patří sem například různé druhy pryskyřic, nátěrů, lepidel, barev, pryžových a plastových sloučenin, průmyslového papíru, celulózy, povrchově aktivní látky používané v automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo produkty pro osobní péči konečných spotřebitelů.

Dodáme Vám čerpadla i systémy vhodná pro čerpání chemických roztoků, agresivních kapalin, pro dávkování chemikálií nebo pro čerpání těkavých kapalin aj. Obraťte se s důvěrou na nás. Nabízíme Vám kvalitní produkty a naši mnohaletou zkušenost.